Adnan Beganović, advokat Bosna i Hercegovina

advokat mostar

Advokatska kancelarija se nalazi u Mostaru, sa sjedištem na adresi Zagrebačka broj 32. Advokat Bosna i Hercegovina

Kancelarija se bavi pružanjem pravnih savjeta i zastupanjem fizičkih i pravnih osoba pred nadležnim Sudovima iz oblasti krivičnog prava, privrednog prava, cjelokupnog civilnog prava, radnog prava, porodičnog prava, nasljednog i upravnog prava.  

Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije je advokat Adnan Beganović, koji u advokaturi radi od 2009. godine.

Svojim radom nastojimo pružiti adekvatnu i pouzdanu pravnu zaštitu prava i interesa stranaka, uz maksimalno povjerenje i posvećenost. Dužnost nam je posvetiti svu svoju stručnost i savjesnost te strankama cjelovito i blagovremeno  pružiti očekivanu pravnu pomoć.

Advokat Adnan Beganović rođen je u Mostaru ( Bosna i Hercegovina ) 1985. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završava u Mostaru. 2008. godine je diplamirao na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. U periodu od 2009. do 2013. godine radi kao advokatski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita 2011. godine, kao stručni saradnik kod odvjetnika Dragana Barbarića. Sa samostalnog advokatskom praksom je počeo 2013. godine, koju obavlja i danas. Također, advokat Beganović radi kao vanjski saradnik – praktičar na predmetima krivičnog i krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić”Mostaru.

Aktivno govori engleski i talijanski jezik.