Razvod braka

Advokat Adnan Beganović - razvod braka

Advokatska kancelarija se bavi pružanjem pravnih savjeta i zastupanjem stranaka u postupku razvoda braka pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini. Razvod braka

Sjedište advokatske kancelarije je u Mostaru, na adresi Zagrebačka broj 32.

razvod braka

Brak predstavlja zakonom uređenu zajednicu života žene i muškarca, koja zahtjeva  razumijevanje i unapređenje komunikacije u cilju lakšeg prevazilaženja životnih izazova. Za postojanje braka potrebno je da su budući bračni partneri različitog spola, da su budući bračni partneri izjavili pristanak za sklapanje braka i da je pristanak izjavljen pred matičarem. U slučaju da nije ispunjen jedan od navedenih uslova, ne nastaju pravni učinci braka.

Nažalost, veliki broj parova u današnjem društvu završi razvodom. Prema statističkim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini se godišnje odluči razvesti oko 2000 brakova. 

Kako pokrenuti razvod braka ?

Jedan od zakonom propisanih načina prestanka braka jeste razvod braka. Brak prestaje razvodom na dan pravosnažnosti presude kojom se brak razvodi. U zavisnosti od okolnosti i razloga, razvod braka se može zahtjevati tužbom ( ako jedan bračni partner zahtjeva razvod braka ) ili zahtjevom za sporazumni razvod braka ( ako oba bračna partnera zahtjevaju razvod braka).

Bračni partner može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni. Za suđenje u bračnim sporovima nadležan je pored suda opće mjesne nadležnosti i sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište. 

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka je moguć kod onih bračnih partnera, kod kojih je od sklapanja braka proteklo najmanje 6 mjeseci i koji su očuvali dobru međusobnu komunikaciju i koji su spremni da sva bitna pitanja za razvod rješe sporazumno. Bitna pitanja se odnose na ostvarivanje roditeljskog staranja, izdržavanje djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera. Međutim, sud će i u slučaju sporazuma bračnih partnera, odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka, ako sporazum koji se tiče djeteta ni u djetetovom interesu. Sporazumni razvod braka ima prednosti, jer je lakši, brži i jeftiniji za bračne partnere, a oni imaju mogućnost da i dalje zadrže dobru međusobnu komunikaciju obzirom da je pretpostavka da su svoja sporna pitanja sporazumno riješili. Sud će poštovati njihov dogovor pazeći da je sporazum u najboljem interesu djeteta i da je zakonom dozvoljen.

Razvod braka po tužbi

Svaki bračni partner ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni. Ako su odnosi bračnih partnera takvi da se ne može postići dogovor i sporazum o bitnim segmentima života, jedini način je razvod braka po tužbi kojom se prepušta sudu da donese odluku, pri tome cijeneći šta je pravedno i ispravno u konkretnom slučaju, a naročito u pogledu ostvarivanja roditeljskog staranja, izdržavanja djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera.  Ukoliko bračni pratneri u toku razvoda postignu sporazum o svim bitnim pitanjima nema smetnje da se razvod okonča po sporazumu.

Postupak za razvod braka

Postupak za razvod braka se pokreće tužbom ili zahtjevom za sporazumni razvod braka. Tužba se podnosi Općinskom sudu prema prebivalištu tj. boravištu tuženog ( opća mjesna nadležnost ). Pored ovako određenog suda, nadležan je i sud na čijem području su bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište. U prvostepenom postupku sudi sudija pojedinac, dok u drugostepenom postupku odlučuje vijeće od troje sudija.  Uz tužbu ili zahtjev za sporazumni razvod braka se dostavljaju i dokazi. U postupku radi razvoda braka bračni partneri mogu imati punomoćnika.

Prije pokretanja postupka za razvod braka, bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.  Zahtjev za posredovanje podnosi se ovlaštenoj osobi za posredovanje na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno boravište, ili na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište. Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni partneri koji nemaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje

Odlukom o razvodu braka, sud će odlučiti o tome sa kojim roditeljem će živjeti maloljetno dijete, ili dijete nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje, nakon punoljetstva, o načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa drugim roditeljem, kao i roditeljskom staranju drugog roditelja u smislu stava 3. član 142. Porodičnog zakona, a sve uz prethodno mišljenje i prijedlog organa starateljstva. Odlukom suda o razvodu braka odlučit će se i o izdržavanju djeteta. 

Our Strategy

We’re proud that our law firm offers top-notch legal services for a nationwide affordable pricing! With us you’ll never feel like the lawyers are just robbers in suits, besides, we win 98% of all cases. So with us, your chances of winning are as high as they possibly can be!

01

Thinking

We are devoted to providing the legal profession reasonably priced, professional and court room experience attorneys in all types of civil cases.

02

Searching

We can provide qualified and experienced attorneys to you upon short notice for almost any court appearance, both civil and criminal.

03

Protecting

We can find attorneys to handle depositions, inspections, trials and who can even help you write your documentation.

Our Related Services

Business Law

Professional help with financial, commercial, tax disputes and other complex business issues.

Civil Litigation

Your civil rights will be defended and represented on the highest level with the best outcome.

Frequently Asked Questions

We’re proud that our law firm offers top-notch legal services for a nationwide affordable pricing! With us you’ll never feel like the lawyers are just robbers in suits, besides, we win 98% of all cases. So with us, your chances of winning are as high as they possibly can be!
Insurance Defence

We aim to support families in resolving their own disputes. We ensure professional consultancy and result.

Land&Asset

Professional help with financial, commercial, tax disputes and other complex business issues.

Finance Law

Your civil rights will be defended and represented on the highest level with the best outcome.

Trebate besplatan pravni savjet?